Arvot

Toimintamme perusajatuksena on taata lapselle pysyvä aikuinen ja perheyhteisö, joka on lapsen tukena ja auttaa lasta olemaan lapsi ja kasvamaan mahdollisimman eheäksi aikuiseksi. Antaa lapsen elämään turvallinen aikuinen silloin kun hänen omat vanhempansa eivät sitä syystä tai toisesta pysty antamaan.

Kotipesän toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, turvallisuus ja usko muutoksen mahdollisuuteen. Kotipesällä käytetään yhtenä työvälineenä UMBRELLA-kansiota.

Suunnitelmallisuus, yksilöllisyys, räätälöinti

Kotipesän toiminta on tarkkaan suunniteltua aina suurista raameista ohjaajan ja lapsen väliseen toimintaan saakka. Kotipesällä jokaista kunnioitetaan ja arvostetaan yksilönä ja räätälöinnillä taataan jokaisen lapsen näkyminen yksilönä. Lasten kohdalla toimintaa ja tehtäviä räätälöidään lapsen kykyjen ja kehityksen mukaan. Omaohjaaja on avainasemassa yksilöllisyyden toteutumisessa käytännön tasolla. Jokainen haluaa olla joku omana itsenään.

Laatu, lapsen etu, perheen huomioiminen, avoimuus

Kotipesä on aktiivisesti yhteydessä sosiaalitoimeen, hoitavaan tahoon, kouluun ja omaisiin. Mahdollisimman avoimella yhteistyöllä pyritään saavuttamaan lapsen kannalta onnistunut toiminta. Perhe nähdään kasvatuskumppanina, jota pyritään tukemaan ja vahvistamaan sijoituksen aikana. Lapsen etu on lähtökohta kaikissa Kotipesällä tehtävissä päätöksissä.

Yhteisöllisyys, kodinomaisuus

Me-henkeä luodaan arjen yhdessä tekemisellä, puuhapäivillä sekä yhteisillä retkillä ja reissuilla. Suurperhettä voisi pitää eräänlaisena Kotipesän toimintaa ohjaavana yksikkönä. Yhteisöllisyys sisältää suurperheen tavoin sekä miellyttävää että hieman epämiellyttävääkin toimintaa harrastamisesta viikkosiivoukseen.

Käyntiosoite

Kauvatsan asematie 41
32910 Kauvatsa as

Tiedustelut

Asta Jaakkola, johtaja
045 638 7086
asta.jaakkola(a)asemankotipesa.fi