Toiminta

Kotipesän toiminnan tarkoituksena on kulkea lapsen vanhempien ja omaisten rinnalla sijoituksen ajan. Tarkoituksena on luoda lapselle mahdollisimman miellyttävä ja onnistunut kasvuympäristö, mutta myös tukea vanhempia ja omaisia perhetyön kautta.

Kotipesän arki

Kotipesän arki on säännöllistä ja turvallista, mutta tarkkoja minuuttiaikatauluja vältetään. Lapset osallistuvat normaaleihin arjen rutiineihin kehitystasonsa mukaisesti. Kotipesän aikuiset tukevat lapsia arjessa ja harrastuksissa, jokaista yksilöllisesti tarpeen mukaan.

Omaohjaajat

Jokaiselle lapselle nimetään omaohjaaja, joka on lapsen lähin aikuinen Kotipesällä. Omaohjaaja suunnittelee, koordinoi ja seuraa lapselle annettavan ohjauksen ja kasvatuksen toteutumista. Vaikka omaohjaaja on lapsen ensisijainen ohjaaja, Kotipesällä pyritään luomaan mahdollisimman turvallinen ja luottavainen suhde kaikkien lasten ja ohjaajien välille.

Perhetyö

Perhetyö sisältyy perushoitomaksuun normaalin hoivan ja huolenpidon lisäksi. Perhe ja omaiset nähdään Kotipesällä kasvatuskumppaneina. Vanhemmat ovat aina mahdollisuuksiensa mukaan läsnä lapsen elämässä, Kotipesä toimii "rinnallakasvattajana" sijoituksen ajan. Perhetyön kautta vanhempia autetaan ja tuetaan lapseen liittyvissä asioissa. Perhetyön laatu ja määrä suunnitellaan yhteistyössä vanhempien ja sosiaalitoimen kanssa. Perhetyö on tärkeää, koska me kuljemme lapsen rinnalla "hetken", vanhemmat ovat aina!

Verkostotyö

Tärkeä osa lapsen tukemista on aktiivinen yhteistyö hoitavien tahojen, esimerkiksi lääkärien kanssa. Lisäksi verkostotyötä tehdään sosiaalitoimen ja koulun kanssa. Käytännössä verkostotyöllä pyritään siihen, että kaikilla tahoilla tehtäisiin lapsen edun ja tarpeiden mukaisia päätöksiä ja ratkaisuja.

Harrastukset

Kotipesän lähikunnissa, joihin etäisyys 15km-30km, on hyvät harrastusmahdollisuudet esim. 4 ratsastuskeskusta, 3 jäähallia, joissa aktiiviset jääkiekko ja ringette joukkueet, jalkapalloa, 4 uimahallia sekä paljon muita liikuntaa liittyviä harrastuksia, tanssia, itsepuolustuslajeja sekä kolmen kansalaisopiston tarjoamat harrastukset. Kotipesän yhteydessä ei varsinaisesti ole harrastustoimintaa, koska toimimme perheenomaisesti.

Omavalvontasuunnitelma

Lataa omavalvontasuunnitelma